byzinti

bỹzinti, -ina, -ino, býzinti 1. tr. sakyti „biz“, kad galvijai zyliotų: Piemenys bizz, bizz pradėjo bỹzinti karves – noria, kad pradėtų zylioti Akm. 2. tr. raginti: Greičiau bỹzink arklį – sutems, kol parvažiuosim Rs.erzinti: Bỹzinu šunį Kv. Býzink tą kumelį, rast įtėkš į kaktą Vvr. Kam tu bỹzini mažąjį, ar tau patinka, kad ans paskuo verka? Sd.aistrinti: Jautis karvę bỹzina Užv. 3. tr. pjauti, brūžuoti, zulinti: Ar bỹzinsi tą medį, ar nebỹzinsi, vis tiek nenupjausi Grk.intr. čirpinti (griežtuvu): Muzikantai bỹzino bỹzino, bet nieko neišėjo Rs. 4. intr. menk. lėtai, nepaslankiai eiti, lyg tingint vaikščioti, byzdinti: Kur tu bỹzini? Jrb. Prisivalgęs, prisigėręs, bỹzink namon gulti! KlvD175. \ byzinti; įbyzinti; išbyzinti; nubyzinti; pabyzinti; subyzinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • byzinimas — bỹzinimas sm. (1) → byzinti: 1. Brs. 2. Lig gyvo kaulo įkyrėjo tas šunies bỹzinimas Šll …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbyzinti — išbỹzinti 1. tr. išerzinti: Išbỹzino tekį, kad ant vietos muša žmogų Šv. ║ refl. tr. išsibaukštinti: Išsibỹzinai kumelę, dabar nė nebesugausi Kv. 2. intr. menk. išslinkti, lėtai išeiti: Išėjo svetukai išbyzino, privalgę žvirblienos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubyzinti — nubỹzinti intr. menk. lėtai nueiti, nubindzinti: Tiesiai už krotų prie raštininko nubyzina rš. byzinti; įbyzinti; išbyzinti; nubyzinti; pabyzinti; subyzinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabyzinti — pabỹzinti tr. 1. sakyti „biz“, kad galvijai zyliotų: Reikia karves pabỹzinti, ka greičiau parbėgtų namo Pln. 2. paerzinti: Pabỹzinau jautaitį, kad pasiuto pulti! Kv. ║ paraginti: Pabỹzink arklius, tik nemušk, mat jau žada sustoti Šauk. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subyzinti — subỹzinti tr. suerzinti galvijus, kad gyliuotų: Piemuo norėjo karves subỹzinti Pln. byzinti; įbyzinti; išbyzinti; nubyzinti; pabyzinti; subyzinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įbyzinti — įbỹzinti tr. 1. įerzinti sakant „biz“, kad galvijai zyliotų: Karštą dieną karves įbỹzinti labai lengvu Brs. 2. įraginti, įjudinti: Kad įbỹzino arklį, tai ir dabar negaliu suvaldyti Klm. | refl.: Kad įsibỹzino eiti savanoriais, tai pusė kaimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.